شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای ابراهیم نام خانوادگی:لايق
سمت سازمانی :سرپرست معاونت قرآن و عترت شماره تماس :3352281