شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقاي مجید نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :كارشناس مسئول فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال شماره تماس :33350087

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :