شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای جابر نام خانوادگی:ملازاده
سمت سازمانی :کارشناس توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی شماره تماس :33352281