شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی 18 آبان 1394
شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی 18 آبان 1394
شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی 18 آبان 1394
1394/08/18
سومین نمایشگاه قرآن و عترت آذربایجان شرقی
سومین نمایشگاه قرآن و عترت آذربایجان شرقی
سومین نمایشگاه قرآن و عترت آذربایجان شرقی
1394/07/13
سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال تبریز
سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال تبریز
سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال تبریز
1394/07/13
اختتامیه نمایشگاه کتاب دفاع مقدس تبریز
اختتامیه نمایشگاه کتاب دفاع مقدس تبریز
اختتامیه نمایشگاه کتاب دفاع مقدس تبریز
1394/07/13
گوشه ای از بازدیدهای سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز
گوشه ای از بازدیدهای سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز
گوشه ای از بازدیدهای سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز
1394/07/13