شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
 صدور مجوزها
 
  صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری
1.عنوان : صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری
2.هدف :صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری
3.دامنه عملكرد:استان آذربایجان شرقی
4.تعاريف :
    - آموزشگاه آزاد هنری : مکانی است که افراد حقیقی یا حقوقی برای تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته های هنرهای تجسمی ، خوشنویسی ، طراحی سنتی ، سرود و آهنگ های انقلابی و هنرهای نمایشی با رعایت ضوابط تاسیس می کنند و هدف آن اشاعه فرهنگ و هنر براساس ضوابط وشئون اسلامی است
          شرایط کلی :
     - شرایط لازم برای موسس ، مسئول و مکان آموزشگاه  درج شده در آیین نامه

5.مدت زمان انجام كار:  در حدود سه ماه
6.مراحل و شرح اقدامات :
   1.تکمیل مدارک ، فرم وارائه آنها توسط متقاضی  ( فرم شماره 69 برای متقاضیان آموزشگاه های تجسمی و نمایش – فرم شماره 70 برای متقاضیان آموزشگاه های موسیقی )
   2.بررسی مدارک توسط واحد پاسخگو و در صورت تایید ارسال برای کارشناس آموزشگاههاي آزاد هنري
   3.بررسی مدارک وارائه نظر توسط کارشناس ودر صورت تایید رئیس اداره هنری ارسال به واحد پاسخگو
   4.ارسال مدارک برای شورای نظارت توسط واحد پاسخگو
   5.بررسی مدارک توسط شورای نظارت و در صورت تایید، صدور استعلام های عدم اعتیاد و سوء پیشینه توسط واحد پاسخگو ( فرم های 1-2-3)
   6.در صورت مثبت بودن جواب صدور مجوز یک ساله برای آموزشگاه
   7.امضای مجوز توسط معاونت فرهنگی
   8. تحویل مجوز و اخذ رسید توسط واحد پاسخگو
        - تهیه گزارشات سه ماهه توسط متقاضی
        - ارسال فرم خلاصه پرونده و گزارشات 3 ماهه برای کارشناس برای نظارت و  هدایت واحد پاسخگو
        - پس از یکسال طرح پرونده در شورای نظارت توسط واحد پاسخگو برای بررسی ،در صورت تایید بررسی توسط شورای نظارت ، صدور مجوز سه ساله توسط واحد پاسخگو

  7.مدارک مورد نیاز :
      1.فرم شماره 69 برای متقاضیان آموزشگاه های تجسمی و نمایش
      2.فرم شماره 70 برای متقاضیان آموزشگاه های موسیقی
      3.فرم های 1-2-3
      4.شش قطعه عكس 4*3
      5.اصل و تصوير از همه صفحات شناسنامه
      6.اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي
      7.اصل و تصوير كارت پايان خدمت
      8.ارائه مدارك يا تصاوير يا مستنداتي از تجارب هنري متقاضي