شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  وظايف‌ و اختيارات‌ واحدهاي‌ استاني‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ براساس‌ مصوبه‌ شورايعالي‌ اداري‌
   1. اجراي‌ برنامه‌ها و دستور العمل‌هاي‌ صادره‌ در خصوص‌ سياست‌هاي‌ رسمي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در زمينه‌ فرهنگ‌ عمومي‌
   2. ايجاد بسترها و امكانات‌ لازم‌ براي‌ مبادلات‌ و صدور محصولات‌ هنري‌، سينمايي‌، كتب‌، نشريات‌ و چند رسانه‌اي‌ها به‌ خارج‌ از كشور به‌ منظور شناساندن‌ مباني‌، مظاهر و اهداف‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و قابليت‌ها، محصولات‌ و آثار فرهنگي‌ و هنري‌ ايراني‌ و اسلامي‌.
   3. تحقيق‌، مطالعه‌ بررسي‌ و جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ مورد نياز در زمينه‌ تبليغات‌ رسانه‌هاي‌ جهاني‌ در خصوص‌ مسائل‌ استان‌ و منطقه‌ و كشف‌ روش‌هاي‌ مورد عمل‌ آنها و اتخاذ شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ به‌ منظور مقابله‌ با آن‌.
   4. برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و تبليغاتي‌ براي‌ انعكاس‌ مناسب‌ فعاليت‌ها و برنامه‌ها و اقدامات‌ دولتي‌ و دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌، نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و عمومي‌ استان‌ و ترويج‌ و تبليغ‌ همكاري‌ دولت‌ و مردم‌ و بررسي‌ و نظرسنجي‌ پيرامون‌ اثرات‌ برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ استان‌ در افكار عمومي‌.
   5. حمايت‌، نظارت‌ و اجراي‌ قوانين‌ و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ اعم‌ از مطبوعات‌ و نشريات‌، نشر كتاب‌، چاپخانه‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌، موسسات‌ تبليغاتي‌، آگهي‌ها و كارهاي‌ چاپي‌ و تبليغاتي‌، فيلم‌ سازي‌، سينما، ويدئو، موسيقي‌ و سرود، هنرهاي‌ تجسمي‌، هنرهاي‌ نمايشي‌، مسابقات‌ فرهنگي‌، روابط‌ فرهنگي‌، تبليغات‌ فرهنگي‌، اطلاع‌ رساني‌ فرهنگي‌، صنوف‌ فرهنگي‌ و هنري‌، مؤسسات‌ و انجمن‌ها و مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ و نيز نظارت‌ بر فعاليت‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ فعال‌ در زمينه‌هاي‌ ياد شده‌ براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مربوطه‌.
   6. صدور مجوز و پروانه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌، سينمايي‌، ويدئويي‌، مطبوعاتي‌، خبري‌، تبليغاتي‌، اطلاع‌رساني‌، آموزش‌ و پژوهش‌ فرهنگي‌ و هنري‌، صنوف‌ فرهنگي‌ و هنري‌، انجمن‌ها، مؤسسات‌، كانون‌ها و مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ برطبق‌ ضوابط‌ و دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌.
   7. تشويق‌ و حمايت‌ از نويسندگان‌، شعرا، ادبا، هنرمندان‌، سينماگران‌ و روزنامه‌نگاران‌ براساس‌ سياست‌ها و ضوابط‌ مصوب‌ به‌ منظور تقويت‌ روحيه‌ تحقيق‌ و تتبع‌ و آفرينش‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌.
   8. انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ و اجراي‌ برنامه‌ هايي‌ به‌ منظور پرورش‌ استعدادها و ذوق‌ فرهنگي‌ و هنري‌ افراد
   9. تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ اعطاي‌ جوائز در زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ استاني‌ و شهرستاني‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مصوب‌.
   10. توسعه‌، ايجاد، احداث‌ و تكميل‌ و تجهيز كتابخانه‌هاي‌ عمومي‌ و مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ و سينمايي‌ و اداره‌ آنها براساس‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌ و نيز توسعه‌ و تقويت‌ انجمن‌ها و مؤسسات‌ غيردولتي‌ به‌ منظور اداره‌ و بهره‌برداري‌ مراكز ياد شده‌ و گسترش‌ توليد و عرضه‌ و آموزش‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ در مراكز ياد شده‌.
   11. صدور مجوز فعاليت‌ براي‌ خبرنگاران‌ داخلي‌ و ابطال‌ آن‌ براساس‌ ضوابط‌ ابلاغي‌.
   12. صدور اجازه‌ تأسيس‌، توسعه‌ و انحلال‌ مركز، مؤسسات‌، مجامع‌ و صنوف‌ فرهنگي‌، مطبوعاتي‌، خبري‌، هنري‌، سينمايي‌، سمعي‌ و بصري‌، انتشاراتي‌، تبليغاتي‌، ناشران‌ و كتابفروشان‌، مراكز فروش‌ نشريات‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ و هنري‌، كانونهاي‌ تبليغاتي‌، چاپخانه‌ها و مؤسسات‌ تكثير و واحدهاي‌ وابسته‌ به‌ صنعت‌ چاپ‌، مؤسسات‌ آزاد آموزش‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌، سينمايي‌ و مطبوعاتي‌ و اطلاع‌رساني‌ و حمايت‌، هدايت‌ و نظارت‌ بر آنها طبق‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌.
   13. نظارت‌ بر فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و تبليغاتي‌ اقليت‌هاي‌ ديني‌ و مذهبي‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسي‌ بر طبق‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌.
   14. صدور اجازه‌ ورود و خروج‌ آثار سمعي‌ و بصري‌، آثار هنري‌، مطبوعاتي‌ و انتشاراتي‌ و كليه‌ موارد تبليغي‌ و فرهنگي‌ براي‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌.
   15. برگزاري‌ و تشكيل‌ جشنواره‌ها، نمايشگاه‌ها، مراسم‌، مجامع‌ و مسابقات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور.
   16. نظارت‌ بر فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و تبليغاتي‌ خارجيان‌ مقيم‌ ايران‌ بر طبق‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌
   17. تحقيق‌ و مطالعه‌ درباره‌ اثرات‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و سنجش‌ ميزان‌ تأثير برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و انتشار و عرضه‌ محصولات‌ و آثار فرهنگي‌، هنري‌، سينمايي‌ و مطبوعاتي‌ و خبري‌ در افكار عمومي‌ استان‌.
   18. انجام‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ پيرامون‌ مسائل‌ و موضوعات‌ فرهنگي‌، هنري‌، سينمايي‌، مطبوعاتي‌ و رسانه‌ها و اطلاع‌ رساني‌ و ساير زمينه‌ها و موضوعات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و استفاده‌ از نتايج‌ حاصله‌ در برنامه‌ريزي‌ استان‌ و بهبود كيفي‌ و كمي‌ امور محوله‌.
   19. انجام‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و تبليغاتي‌ در جهت‌ همكاري‌ بيشتر مردم‌ با دستگاه‌ها و نهادهاي‌ دولتي‌ و بررسي‌ پيرامون‌ اثرات‌ برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ در افكار عمومي‌ استاني‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شوراي‌ برنامه‌ريزي‌ استان‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌
   20. ايجاد و اداره‌ مؤسسات‌ و مراكز آموزشي‌ در زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌، سينمايي‌، مطبوعاتي‌، خبري‌، ميراث‌ فرهنگي‌، گردشگري‌ و زيارتي‌، اوقاف‌ و امور خيريه‌ و جراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ ياد شده‌ در سطوح‌ مختلف‌ براساس‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌.
   21. انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور ثبت‌ آثار مندرج‌ در قانون‌ حمايت‌ از حقوق‌ مؤلفان‌، مصنفان‌ و هنرمندان‌ و پژوهشگران‌ و قانون‌ حمايت‌ از پديدآوردندگان‌ نرم‌افزارهاي‌ چند رسانه‌اي‌ براساس‌ دستورالعمل‌هاي‌ ابلاغي‌.
   22. اخذ نسخه‌ كتب‌ و مطبوعات‌ از ناشران‌ به‌ تعداد تعيين‌ شده‌ و توزيع‌ آن‌ بين‌ موسسات‌ اعلام‌ شده‌ موضوع‌ مصوبه‌ مورخ‌ 14/9/1368 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌.
   23. اجراي‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ نشريات‌ و بولتن‌هاي‌ داخلي‌ ضروري‌ و بروشورهاي‌ دستگاه‌ها و موسسات‌ و شركت‌هاي‌
دولتي‌ و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ استان‌ و نظارت‌ بر رعايت‌ ضوابط‌ انتشار آنها.
   24. انجام‌ فعاليت‌ها و اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور گسترش‌ زمينه‌ مشاركت‌ مردم‌ در فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و اجراي‌ سياست‌ها و ضوابط‌ ابلاغي‌ در اين‌ خصوص‌ و نيز تقويت‌ و گسترش‌ تشكل‌ها، موسسات‌، مراكز، انجمن‌ها و كانونهاي‌ غيردولتي‌ و اجراي‌ راههاي‌ تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ غيردولتي‌ در فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌.
   25. انجام‌ پژوهش‌ها و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ اطلاع‌ رساني‌ و جمع‌آوري‌ و انتشار آمارهاي‌ فرهنگي‌.
   26. اجراي‌ دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ ممنوعيت‌ بكارگيري‌ اسامي‌، عناوين‌ و اصلاحات‌ بيگانه‌ و بررسي‌ و شناسايي‌ و انجام‌ پيگيري‌هاي‌ لازم‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از تخلفات‌ و برخورد با متخلفان‌.
   27. كمك‌ به‌ تشكيل‌ و تقويت‌ و حمايت‌ از كانون‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد، و نيز مساعد براي‌ آماده‌سازي‌ و تجهيز كتابخانه‌، سالن‌ نمايش‌، مركز آموزش‌ فرهنگي‌ و هنري‌، كتابروشي‌، نشر كتاب‌ و مطبوعات‌، محل‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ و هنري‌، نگارخانه‌ و مركز بازيهاي‌ رايانه‌اي‌ و تشكل‌ها و انجمن‌هاي‌ مردمي‌ در كنار مساجد و پشتيباني‌ و حمايت‌ از فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ كانون‌ها و مراكز ياد شده‌.
   28. انجام‌ امور دبيرخانه‌اي‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ استان‌ و برگزار مستمر جلسات‌ شورا به‌ منظور بررسي‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومي‌ استان‌ و بررسي‌ طرحها و گزارش‌ها و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ شورا و ايجاد هماهنگي‌ و دستگاهها و نهادها و مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ استان‌ در راستاي‌ اجراي‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور و هدايت‌ فرهنگ‌ عمومي‌.
   29. بررسي‌ پيشنهادات‌، انتخاب‌ و نظارت‌ بر ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و يادمان‌ در اماكن‌ عمومي‌ استان‌ و تشكيل‌ مستمر جلسات‌ شوراي‌ ذيربط‌ و ابلاغ‌ و پيگيري‌ مصوبات‌ آن‌.
   30. بررسي‌ و نظارت‌ بر علائم‌، نشانه‌ها و تصاوير روي‌ البسه‌ و لوازم‌ التحرير و كالاهاي‌ مشابه‌ و تشويق‌ و حمايت‌ از استفاده‌ از نقوش‌ ملهم‌ از هنر اسلامي‌ و ايراني‌ و ثبت‌ و حمايت‌ از حقوق‌ پديدآورندگان‌ آثار ياد شده‌ و تشكيل‌ جلسات‌ شوراي‌ ذيربط‌ در استان‌ و ابلاغ‌ پيگيري‌ مصوبات‌ آن‌.
   31. انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور توسعه‌ و گسترش‌ بهره‌برداري‌ از فناوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ و نظام‌هاي‌ اطلاع‌رساني‌ در حوزه‌ فرهنگ‌ و هنر و نظارت‌ بر فعاليت‌هاي‌ اطلاع‌رساني‌ براساس‌ ضوابط‌ و دستورالعمل‌هاي‌ ابلاغي‌.
   32. برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌ و انجام‌ فعاليت‌هاي‌ قرآني‌ در سطح‌ استان‌ و انجام‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌، تبليغي‌، ترويجي‌، و پژوهشي‌ به‌ منظور توسعه‌ فرهنگ‌ قرآني‌ و حمايت‌ و تقويت‌ انجمن‌ها، كانونها، مؤسسات‌، نويسندگان‌ و هنرمندان‌ و نهادهاي‌ غيردولتي‌ قرآني‌ در سطح‌ استان‌.