شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  آمار سايت
مهمان : 1107
اعضا عضو سایت : 115
اعضا آنلاین : 0
امروز : 729
ديروز : 648
ماه : 1377
سال جاری : 359679
كل : 637368
 
تاریخ : پنجشنبه 25 آبان 1391     |     کد : 25

آگهي مزايده - نوبت اول- واگذاري مراكز فرهنگي و هنري به صورت اجاره

دريافت فايل تقاضانامه و مشخصات مراكز

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان‌شرقي در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به واگذاري مراکز فرهنگی و هنری و سینمایی در سطح استان به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داراي صلاحيت فني و اخلاقي لازم و دارای مجوز فعاليت از مراجع قانوني اقدام نمايد.

واگذاري مراکز طبق اجاره بهای تعيين شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري و پرداخت کلیه هزينه‌هاي آب، برق و گاز مصرفی آنها خواهد بود.

داوطلبين مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و دریافت فرم به دبیرخانه اداره کل و پايگاه‌هاي اينترنتي زير مراجعه نموده و پس از بازديد از محل‌های مذکور در ساعات اداري، پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري7/9/1391 به همراه اصل فيش واريزي در پاكت سربسته و مهر شده به دبيرخانه محرمانه اداره كل تحويل نمايند.

مبلغ فيش واريزي به عنوان سپرده شركت در مزايده برای هر مورد ده درصد قيمت برآورد سالانه و هزينه‌هاي مصرفي حامل‌هاي انرژي مي‌باشد كه به حساب شماره 2172610401001 بانك ملي به نام اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان‌شرقي واريز خواهد گرديد.

اداره كل در قبول يا رد پيشنهادات مختار است و اولويت‌ با انجمن‌ها ، آموزشگاه‌هاي سينمايي و مؤسسات فرهنگي و هنری خواهد بود.

نشاني اداره كل : تبريز، خيابان امام خميني (ره) نرسيده به چهار راه آبرساني، خانه فرهنگ

نشاني اينترنتي : http://iets.mporg.ir  و  http://www.ershad-as.ir 

 تلفن : 5-3352281 (0411)                     نمابر:  3350021 (0411)

هزینه آگهی توسط برنده مزایده پرداخت خواهدشد و برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره ، سه برابر مبلغ پیشنهادی برای هر مورد را به صورت ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید..

 

رديف

عنوان محل

تيپ يك

تيپ دو

تيپ سه

نوع تعيين اجاره

1

سالن سينمايي

مجتمع سينمايي 22 بهمنسالانه

2

سالن‌هاي نمايش (آمفي تئاتر)

مجتمع فرهنگي و هنري 29 بهمن تبريز

مجتمع فرهنگي و هنري اهر

مجتمع فرهنگي و هنري  بستان آباد

سالانه

3

مجتمع سينمايي 22 بهمن تبريز

مجتمع فرهنگي و هنري بناب

مجتمع فرهنگي و هنري خسروشهر

سالانه

4

 

مجتمع فرهنگي و هنري هاديشهر

مجتمع فرهنگي و هنري  بناب

سالانه

5

 

مجتمع فرهنگي و هنري شبستر

مجتمع فرهنگي و هنري  سراب

سالانه

6

 

مجتمع فرهنگي و هنري عجب‌شير

مجتمع فرهنگي و هنري  ميانه

سالانه

7

 

مجتمع فرهنگي و هنري ميانه

مجتمع فرهنگي و هنري ملكان

سالانه

8

 

مجتمع فرهنگي و هنري مراغه

مجتمع فرهنگي و هنري مراغه

سالانه

9

 

مجتمع فرهنگي و هنري مرند

مجتمع فرهنگي و هنري  هريس

سالانه

10

 

خانه تئاتر تبريز

مجتمع فرهنگي و هنري هشترود

سالانه

11

 

خانه هنر تبريز

مجتمع فرهنگي و هنري ورزقان

سالانه

12

گالري‌ها

مجتمع فرهنگي و هنري 29 تبريز

خانه هنر تبريز

مجتمع فرهنگي و هنري ملكان

سالانه

13

مجتمع سينمايي 22 بهمن تبريز

مجتمع فرهنگي و هنري اهر

مجتمع فرهنگي و هنري هريس

سالانه

14

 

مجتمع فرهنگي و هنري بناب

 

سالانه

15

 

مجتمع فرهنگي و هنري هاديشهر

 

سالانه

17

 

مجتمع فرهنگي و هنري شبستر

 

سالانه

18

 

مجتمع فرهنگي و هنري ميانه

 

سالانه

19

 

مجتمع فرهنگي و هنري مراغه

 

سالانه

20

 

مجتمع فرهنگي و هنري مرند

 

سالانه

21

 

مجتمع فرهنگي و هنري عجب‌شير

 

سالانه

 بازگشت