شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  امور ورزشی کارکنان
    امور تربیت بدنی اداره کل زیر نظر معاونت اداری ،مالی اداره کل در بخش های مختلفی فعالیت دارد.
    هر سال با شروع سال جدید این امور برنامه های پیشنهادی خود را در فرم های مخصوص به مدیر کل محترم ارائه داده تا میزان بودجه اختصاصی به کل فعالیت های ورزشی تعیین گردد سپس برنامه های تعیین شده اداره کل را به اداره تربیت بدنی استان ارسال تا در کمیسیون ویژه بررسی طرح های پیشنهادی ادارت ، سازمان های دولتی مستقر در تربیت بدنی استان طرح و پس از تایید نهایی ، آن را به اداره کل جهت اجرا ارسال می دارند.
با برنامه ریزی دقیق و مشخص هر سال تایم اختصاصی استخر برای همکاران آقا و خرید کارت استخر تایم آزاد برای همکاران خانم و عقد قرارداد سالن ورزشی فوتسال و والیبال برای تیم های فوتسال و والیبال و تجهیز آنها به وسایل مورد نیاز همچنین تاسیس گروه کوهنوردی اداره کل و تجهیز اعضاء گروه به وسایل مورد نیاز کوهنوردی که تقریبا هر سال بیش از 20 مورد صعود به قله های استان و خارج از استان توسط گروه کوهنوردی انجام می پذیرد.